Thisted - Jens Nørgaard Larsen
Kolonihaveforeningen Amager i Thisted

Kolonihaveforeningen Amager i Thisted

Den 1. maj udløb lejeaftalen for Kolonihaveforeningen Amager i Thisted. Deres lejeaftale er opsagt, og de har ikke råd til at købe grunden.Kolonihaveforeningen, der består af 51 huse, blev stiftet i 1891. Det er Danmarks ældste eksisterende forening. Torsadg den 4. maj er der indkaldt til generalforsamling som en sidste chance for at forhindrer den endelig lukning af Danmarks ældste eksisterende forening.

Kolonihaverforeninglejeaftaledanmarksbillederjens nørgaard larsennørgaard og nørgaardThisted