Klitmøller - Jens Nørgaard Larsen
Klitmøller

Klitmøller

Klitmøller, natoptagelse kl. 01.07. Klitmøller Å, Vandet Sø har udløb via Klitmøller Å der løber ud i vesterhavet.

20061106105131udløbnatsommerklitmøllerdenmarkhavhimmelkystcoastcôteKüstefara með ströndumcostajens nørgaard larsennørgaard nørgaarddanmarksbillederdanmarksbilleder.dknørgaard og nørgaard