Klitmøller - Jens Nørgaard Larsen
Sufere ved Klitmøller

Sufere ved Klitmøller

Sufere trodser tågen og sneen ved Klitmøller.

suferevinterhavetdanmarksbillederjens nørgaard larsennørgaard og nørgaardklitmøller