København - Jens Nørgaard Larsen
Rundetårn

Rundetårn

Rundetårn set fra tårnet i Nikolaj Kirke. Rundetårn er et 41,55 meter højt observationstårn, der ligger i Købmagergade i Indre By, København. Kong Christian 4. opførte det højst originale bygningskompleks bestående af Trinitatis Kirke og Rundetårn. Byggeriet af tårnet blev påbegyndt i 1637, og i 1642 stod det færdigt, mens kirken først byggedes færdig i 1656.

danmarksbillederjens nørgaard larsennørgaard og nørgaardkøbenhavn