København - Jens Nørgaard Larsen
Mindelunden

Mindelunden

Mindelunden 1946-1950, bygherre, staten, kirkeministeriet, arkitekt, Kaj Gottlob, landskabsarkitekt, Aksel Andersen.

danmarksbillederjens nørgaard larsennørgaard og nørgaardkøbenhavn