København - Jens Nørgaard Larsen
Avedøreværket

Avedøreværket

Avedøreværket er et kraftvarmeværk, der ligger på Avedøre Holme syd for København og er ejet af DONG Energy A/S.

energi