17-10-2017 Mindehøjtidlighed for 16 årig skuddrabt - Jens Nørgaard Larsen